Pomoc zobacz jakie to proste

Jak wystawić wniosek urlopowy?

Krok 1

Wybierz opcję "Dodaj wniosek" z menu górnego lub kliknij w przycisk "dodaj wniosek" w sekcji "Twój urlop" na stronie głównejKrok 2

Wypełnij formularz wniosku urlopowego. Pola Imię i Nazwisko oraz Stanowisko i Dział pobierane są automatycznie z ustawień Twojego konta.

Wybierz typ urlopu, zakres dat - liczba dni urlopu zostanie wyliczona automatycznie.

Limity urlopowe dostępne w danym roku znajdziesz po prawej stronie formularza.Krok 3

Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone prawidłowo, wniosek urlopowy zostanie zapisany w systemie i przesłany do akceptacji. Jeśli przyporządkowany jest do Twojego konta przełożony, wniosek zostanie wysłany do zatwierdzenia przez niego. Jeśli zaś Twoje konto ma aktywną opcję "Nie wymaga przełożonego" (widoczną w ustawieniach konta), wniosek wysłany zostanie bezpośrednio do Działu Kadr.

Na tym etapie możesz edytować oraz anulować wniosek.Krok 4

Wniosek ten również widoczny będzie w sekcji "Komunikaty systemowe" na stronie głównej. Zawiera ona informację o ostatnich 10 zmianach w statusach wniosków urlopowych.