Pomoc zobacz jakie to proste

Jak włączyć możliwość edycji dni urlopu we wniosku urlopowym?

Liczba dni urlopu w systemie Urlopek.pl wyliczana jest automatycznie na bazie ustawień w kalendarzu dni wolnych. Gdy włączona jest opcja edycji, w formularzu wniosku urlopowego pole z Liczbą dni urlopu jest aktywne, a pracownik ma możliwość jej modyfikacji niezależnie od automatycznych wyliczeń.

Krok 1

W celu włączenia edycji dni urlopu we wniosku urlopowym, wybierz sekcję "Ustawienia" z menu górnego (ikona z kołem zębatym)Krok 2

Kliknij w przycisk "Odblokuj" znajdujący się przy pozycji "Wyłącz edycję liczby dni urlopy w formularzu wniosku"