Pomoc zobacz jakie to proste

Jak dodać pracownika?

Krok 1

Wybierz sekcję "Menadżer" z menu górnegoKrok 2

Kliknij w przycisk "Dodaj pracownika"Krok 3

Wypełnij formularz danymi pracownika.
Pole Imię może zawierać maksymalnie 25 znaków, a pole Nazwisko 50 znaków. Pola Stanowisko i Numer ewidencyjny mogą pozostać puste.

Jeżeli dany pracownik ma przełożonego, który będzie akceptował jego wnioski urlopowe, należy wybrać go z listy rozwijanej pola Przełożony. Jeżeli pracownik nie wymaga przełożonego, należy wybrać NIE w polu Czy wymaga przełożonego?.

Jeżeli dany pracownik jest przełożonym dla innch pracowników, należy wybrać TAK w polu Czy jest kierownikiem?. Będzie on wówczas dostępny w rozwijanych listach dla pól wyboru przełożonego.
Pole Dział nie możę być puste.

Pole Liczba godzin pracy dziennie określa ile godzin przebywa w pracy pracownik w trakcie jego dnia pracy. Dla typowej pracy na etacie będzie to 8 godz. Jeśli pracownik pracuję na 1/2 etatu po 4godz./dzień, wpisujemy 4. Jeśli zaś pracuje na 1/2 etatu, ale w pracy jest co drugi dzień na 8 godz., wpisujemy 8.Krok 4

Jeżeli wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo, po dodaniu pracownika zostaniemy przekierowani na pole widoku danych szczegółowych jego konta. Poza wprowadzonymi danymi widoczne są również w górnej sekcji: Login i adres e-mail.

Należy wprowadzić adres e-mail, aby pracownik mógł otrzymywać powiadomienia o zmianach statusów swoich wniosków na skrzynkę pocztową.

W sekcji tej również znajduje się informacja o tym, czy dane konto jest aktywne czy też nie. Mamy także możliwość zablokowania/odblokowania konta. Jeśli konto jest zablokowane, użytkownik nie będzie mógł zalogować się do serwisu.