Pomoc zobacz jakie to proste

Jak dodać nazwę firmy do wydruku wniosku?

W systemie Urlopek.pl istnieje możliwość ustawienia nazwy firmy, która będzie umieszczona na wydrukach wniosków urlopowych (w wersji papierowej i PDF). W tym celu należy:

Krok 1

Z poziomu konta "Działu kadr" wybrać sekcję "Ustawienia" z menu górnego (ikona z kołem zębatym)Krok 2

Wprowadzić nazwę firmy w odpowiedniej sekcji. Jeśli nazwa firmy będzie pusta, nie będzie ona zamieszczona na wydrukach wniosków.Krok 3

Nazwa firmy umiejscowiona jest w górnej części wniosku.