Pomoc zobacz jakie to proste

Jak włączyć/wyłączyć listę osób nieobecnych na stronie startowej pracownika?

Zakładka nieobecni pokazuje listę osób nieobecnych w danym dniu. Na liście tej znajdują się pracownicy zgodnie z uprawnieniami podglądu dla sekcji Planowanie.

Krok 1

W celu wyłączenia podglądu listy osób nieobecnych na stronie startowej pracownika, wybierz sekcję "Ustawienia" z menu górnego (ikona z kołem zębatym)



Krok 2

Kliknij w przycisk "Odblokuj" znajdujący się przy pozycji "Pokaż pracownikom listę osób nieobecnych"



Krok 3

Zakładka "Nieobecni" na stronie startowej pracownika będzie widoczna lub nie (w zależności od ustawień w kroku 2).
W przypadku konta Działu kadr zakładka "Nieobecni" jest zawsze widoczna.