Delegacje

Rozliczenie dokumentu

Rozliczenie delegacji nr: RD00009

Nowak Monika [K002]

księgowa / Księgowość

2015-01-29

PWS00003

 

2014-01-26

Krajowa

Wyjazd służbowy:
2015-01-26
08:00
2015-01-27
17:00
Polska
Warszawa
spotkanie z klientem
samochód
Zaliczka:
450,00
PLN
gotówka
Tak
0,00
PLN
gotówka
Nie

Rozliczenie podróży pojazdem prywatnym

Wyjazd Przyjazd Środek transportu Liczba KM Stawka PLN/KM Wartość
Miasto Data Godzina Miasto Data Godzina
Gdańsk 2015-01-26 08:00 Warszawa 2015-01-26 13:00 Samochód os. (poj. do 900 cm3) 285 0,52 148,6
Warszawa 2015-01-27 11:00 Gdańsk 2015-01-27 16:00 Samochód os. (poj. do 900 cm3) 285 0,52 148,6
RAZEM (PLN): 297,20
Miasto wyjazdu Data Godzina Miasto przyjazdu Data Godzina Środek transportu Liczba KM


Rozliczenie kosztów delegacji - rachunki, faktury

Numer rachunku Opis Kategoria Waluta Wartość brutto Płatność
R3456/2015 nocleg Hotel PLN 150,00 gotówka
RAZEM (PLN)150,00
Numer rachunku Opis Kategoria Waluta Wartość brutto Płatność


Rozliczenie diet

Czas podróży - Delegacja krajowa: 1 dni, 9 godzin.

Liczba dni Liczba godz. Stawka diety Waluta Wyżywienie Liczba śniadań Liczba obiadów Liczba kolacji Liczba dni w szpitalu Ekwiwalent pieniężny Wartość diety
1 9 30,00 PLN brak - - - - 0,00 60
RAZEM (PLN)60,00
Dieta dla kraju Liczba dni Liczba godz. Bezpłatne wyżywienie Liczba dni w szpitalu Ekwiwalent pieniężny
L. śniadań L. obiadów L. kolacji


Rozliczenie ryczałtów

Rodzaj ryczałtu Kraj Liczba diet/dób Mnożnik Stawka (D/L) Baza stawki Waluta Wartość ryczałtu
Nocleg krajowy Polska 1 1,5 30,00 Dieta PLN 45
RAZEM (PLN)45,00
Rodzaj ryczałtu Kraj Liczba dób/diet


Podsumowanie:

Wyszczególnienie Waluta Wartość w walucie    Wartość w PLN
 
Podróże pojazdem prywatnym297,20
PLN297,20297,20
 
Koszty delegacji - rachunki, faktury150,00
PLN150,00150,00
 
Diety60,00
PLN60,0060,00
 
Ryczałt za nocleg, przejazdy45,00
PLN45,0045,00
 
Łączny koszt delegacji552,20
 
Wypłacona zaliczka450,00
 
Do wypłaty pracownikowi102,20
Rozliczenie kursowe

Waluta Kurs zaliczki Kurs delegacji
Brak pozycji
Waluta Kurs rozliczenia
zaliczki delegacji

Załączniki

Nazwa pliku Opis
R3456_2015.pdf Faktura za hotel Pobierz