Urlopek.pl to teraz . Zapraszamy na naszą nową stronę HRnest.pl
Pomoc zobacz jakie to proste

Jak wygenerować raport z miesięcznym zestawieniem czasu pracy?

System Urlopek.pl pozwala wygenerować raport zawierający miesięczne zestawienie przepracowanych godzin oraz dni. Dzienna liczba godzin pracy pobierana jest z ustawień konta pracownika. Jeżeli wynosi ona 1 (pracownik pracuje w trybie nieregularnym), to w raporcie zliczana jest jedynie liczba dni. Raport nie pokazuje faktycznie przepracowanej liczby godzin.
W celul wygenerowania raportu należy wybrać z menu bocznego sekcję "Planowanie", a następnie zakładkę "Czas pracy". Możliwe jest również wyeksportowanie zestawienia do Excela - w tym celu należ kliknąć przycisk "Eksportuj do Excela".