Urlopek.pl to teraz . Zapraszamy na naszą nową stronę HRnest.pl
Pomoc zobacz jakie to proste

Jak wygenerować raport z miesięcznym zestawieniem czasu pracy?

System Urlopek.pl pozwala wygenerować raport zawierający miesięczne zestawienie przepracowanych godzin oraz dni. Dzienna liczba godzin pracy pobierana jest z ustawień konta pracownika. Jeżeli wynosi ona 1 (pracownik pracuje w trybie nieregularnym), to w raporcie zliczana jest jedynie liczba dni. Raport nie pokazuje faktycznie przepracowanej liczby godzin.
W celul wygenerowania raportu należy wybrać z bocznego menu sekcję "Planowanie", a następnie zakładkę "Czas pracy". Możliwe jest również wyeksportowanie zestawienia do Excela - w tym celu należ kliknąć przycisk "Eksportuj do Excela".Włączania/wyłączanie dostępu do raportu "Czas pracy"

W celu zablokowania/odblokowania dostępu do raportu "Czas pracy" należy wybrać z menu bocznego "Konfigurację", a następnie kafalek "Konfiguracja Urlopy" i w zakładce "Planowanie" wybrać odpowiednią opcję. Dostęp nadawany jest wszystkim pracownikom w firmie.