Urlopek.pl to teraz . Zapraszamy na naszą nową stronę HRnest.pl
Pomoc zobacz jakie to proste

Jak dodać pracownika?

Krok 1

Wybierz sekcję "Organizacja" z menu bocznegoKrok 2

Kliknij w przycisk "Dodaj pracownika"Krok 3

Wypełnij formularz danymi pracownika.
Pole Imię może zawierać maksymalnie 25 znaków, a pole Nazwisko 50 znaków. Pola Stanowisko i Numer ewidencyjny mogą pozostać puste.

Jeżeli dany pracownik ma przełożonego, który będzie akceptował jego wnioski urlopowe, należy wybrać go z listy rozwijanej pola Przełożony. Jeżeli pracownik nie wymaga przełożonego, należy wybrać NIE w polu Czy wymaga przełożonego?.

Jeżeli dany pracownik jest przełożonym dla innch pracowników, należy wybrać TAK w polu Czy jest kierownikiem?. Będzie on wówczas dostępny w rozwijanych listach dla pól wyboru przełożonego.
Pole Dział nie możę być puste.
Krok 4

Jeżeli wszystkie pola zostały wypełnione prawidłowo, po dodaniu pracownika zostaniemy przekierowani na pole widoku danych szczegółowych jego konta. Poza wprowadzonymi danymi widoczne są również w górnej sekcji: Login i adres e-mail.

Należy wprowadzić adres e-mail, aby pracownik mógł otrzymywać powiadomienia o zmianach statusów swoich wniosków na skrzynkę pocztową.

W sekcji tej również znajduje się informacja o tym, czy dane konto jest aktywne czy też nie. Mamy także możliwość zablokowania/odblokowania konta. Jeśli konto jest zablokowane, użytkownik nie będzie mógł zalogować się do serwisu.
Sekcja "Urlopy" zawiera dane konfiguracyjne dla potrzeb modułu urlopowego.
Pole Liczba godzin pracy dziennie określa ile godzin przebywa w pracy pracownik w trakcie jego dnia pracy. Dla typowej pracy na etacie będzie to 8 godz. Jeśli pracownik pracuję na 1/2 etatu po 4godz./dzień, wpisujemy 4. Jeśli zaś pracuje na 1/2 etatu, ale w pracy jest co drugi dzień na 8 godz., wpisujemy 8.