Pomoc zobacz jakie to proste

Jak wystawić cząstkowy wniosek urlopowy? (na niepełny dzień)

Funkcja ta dostępna jest dla firm, które włączyły możliwość wystawiania cząstkowych wniosków urlopowych.

Krok 1

Wybierz opcję "Dodaj wniosek" z menu górnego lub kliknij w link "Dodaj wniosek" w menu bocznymKrok 2

Wypełnij formularz wniosku urlopowego. Pola Imię i Nazwisko oraz Stanowisko i Dział pobierane są automatycznie z ustawień Twojego konta.

Wybierz typ urlopu, zakres dat - liczba dni urlopu zostanie wyliczona automatycznie.

Limity urlopowe dostępne w danym roku znajdziesz po prawej stronie formularza.

Wybierz z listy rozwijanej liczbę godzin urlopu np. dla pełnego etatu i całego dnia - 8 godz., dla pół dnia - 4 godz.Krok 3

Jeżeli wszystkie dane zostały wprowadzone prawidłowo, wniosek urlopowy zostanie zapisany w systemie i przesłany do akceptacji. Jeśli przyporządkowany jest do Twojego konta przełożony, wniosek zostanie wysłany do zatwierdzenia przez niego. Jeśli zaś Twoje konto ma aktywną opcję "Nie wymaga przełożonego" (widoczną w ustawieniach konta), wniosek wysłany zostanie bezpośrednio do Działu Kadr.

Na tym etapie możesz edytować oraz anulować wniosek.Krok 4

Wniosek ten również widoczny będzie w sekcji "Zmiany statusów" na stronie głównej. Zawiera ona informację o ostatnich zmianach w statusach wniosków urlopowych.