Urlopek.pl to teraz . Zapraszamy na naszą nową stronę HRnest.pl
Pomoc zobacz jakie to proste

Jak wyeksportować dane o urlopach do programu Comarch ERP Optima?

UWAGA: Prawidłowy eksport danych do programu Comarch ERP Optima możliwy jest tyklo wtedy, gdy dla wszystkich pracowników wprowadzone zostaną dane numery ewidencyjne (można je zmienić w zakładce z danymi danego pracownika). Imię i nazwisko pracownika oraz jego numer ewidencyjny (Pole "Akronim" w Optimie) muszą być takie same jak w programie Comarch ERP Optimie.

Krok 1

Aby wyeksportować dane o urlopach do programu Optima, należy wybrać opcję "Eksport do K-P" z menu bocznego, a następnie zakładkę "Comarch ERP Optima". Przy pomocy filtrów należ odszukać interesującą nas grupę wniosków urlopowych. Widoczne są jedynie wnioski zaakcetowane przez Dział Kadr lub zatwierdzone przez przełożonego i czekające na akceptację. Wnioski, które mają być wyeksportowane, wybieramy przy pomocy checkbox-ów znajdujących się na początku każdego wiersza. Klikając w checkbox w nagłówku tabeli możemy zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie wnioski.



Krok 2

Kolejną czynnością jest kliknięcie w przycisk "Eksportuj do Optimy" i zapisanie na dysku wygenerowanego pliku xls.



Krok 3a

Jeśli korzystasz z przeglądarki Internet Explorer skorzystaj z opcji "Zapisz jako" i wskaż miejsce na dysku, gdzie ma zostać zapisany plik.



Krok 3b

Jeśli korzystasz z przeglądarki Mozilla Firefox plik zostanie zapisany zgodnie z jej ustawieniami tj. w zadeklarowanym katalogu lub we wskazanym miejscu. Aby dostosować opcje pobierania do swoich potrzeb wybierz z menu górnego przeglądarki Narzędzia->Opcje, a następnie Ogólne i Pobieranie.



Krok 3c

Jeśli korzystasz z przeglądarki Chrome plik zostanie zapisany zgodnie z jej ustawieniami tj. w zadeklarowanym katalogu lub we wskazanym miejscu. Aby dostosować opcje pobierania do swoich potrzeb wybierz z menu górnego przeglądarki Ustawienia, a następnie Pokaż ustawienia zaawansowane.



Krok 4

Po wyeksportowaniu pliku należy przejść do programu Comarch ERP Optima i z menu górnego wybrać Narzędzia->Importy->Danych kadrowych->Z arkusza MS EXCEL



Krok 5

W oknie, które się pojawi, należy wskazać wcześniej wyeksportowany plik xls, zaznaczyć "Importuj: Nieobecności" i nacisnąć przycisk "Uruchom import" (z czerwoną błyskawicą). Dane o wnioskach zostaną wczytane do systemu Comarch ERP Optima.