Urlopek.pl to teraz . Zapraszamy na naszą nową stronę HRnest.pl
Pomoc zobacz jakie to proste

Jak dodać / zmienić limity urlopowe dla wielu pracowników?

System Urlopek.pl umożliwia zbiorcze dodawanie / edytowanie limitów urlopowych dla pracowników, których konta zostały założone w systemie. Poniżej przedstawiona została procedura dodawania / edytowania wielu limitów jednocześnie.

Krok 1

Wybierz sekcję "Konfiguracja" z menu bocznegoKrok 2

Kliknij w kafelek "Narzędzia", a następnie w zakładkę "Dodaj wiele limitów"Krok 3

Pobierz szablon dodawania wielu limitów w postaci pliku Excel.Krok 4

Wypełnij szablon danymi: Rok, Limit_urlopu (wypoczynkowego w danym roku), w_tym_NŻ (limit dni urlopu na żądanie w danym roku) i zapisz go na dysku.

W jednym wierszu można dodać limit jedynie dla jednego roku i jednego pracownika.

Jeżeli w szablonie znajduje się pracownik, dla którego nie chcesz dodać limitu, należy usunąć wiersz z tym pracownikiem.Krok 5

Wybierz jeden z dostępnych trybów importu:
a) Dodawanie jedynie nowych limitów - dodane zostaną jedynie pozycje, które nie istniały wcześniej w systemie
b) Dodawanie nowych limitów i uaktualnianie istniejących - dodaną zostane nowe pozycje, a istniejące już w systemie limity zostaną uaktualnione o wartości z pliku.

Wskaż na dysku plik z zapisanymi limitami i naciśnij przycisk "Wczytaj".