Urlopek.pl to teraz . Zapraszamy na naszą nową stronę HRnest.pl
Pomoc zobacz jakie to proste

Jak wysłać pracownikom zaproszanie z danymi dostępowymi do systemu Urlopek.pl?

System Urlopek.pl pozwala wysłać pracownikom zaproszenie wraz danymi dostępowymi do systemu Urlopek.pl. Zaproszenie takie można wysłać do pojedynczej osoby lub grupy osób (jednorazowo do maksymalnie 200 osób), które mają ustawione w systemie Urlopek.pl adres e-mail.
W celu wysłania zaproszeń należy wybrać z bocznego menu sekcję "Organizacja", a następnie link "Wyślij zaproszenia".Lista z pracownikami zawiera jedynie nowo utworzone konta, do których nie zostało wysłane jeszcze zaproszenie. Należy wybrać osoby, do których chcemy wysłać zaproszenie i nacisnąć przycisk "Wyślij"