Urlopek.pl to teraz . Zapraszamy na naszą nową stronę HRnest.pl
Pomoc zobacz jakie to proste

Jak zmienić obieg dokumentów?

W systemie Urlopek.pl dostępne są 4 rodzaje obiegu wniosków urlopowych:

  • Pracownik -> Przełożony -> Dział Kadr - wniosek wystawiony przez pracownika trafia do zatwierdzenia przez przełożonego. Następnie kierowany jest do akceptacji przez Dział kadr.
  • Pracownik -> Przełożony -> Dyrektor -> Dział Kadr - wniosek wystawiony przez pracownika trafia do zatwierdzenia przez przełożonego. Następnie kierowany jest do akceptacji przez dyrektora. Po jego akceptacji trafia do zatwierdzenia przez Dział kadr.
  • Pracownik -> Przełożony -> Kierownik -> Dyrektor -> Dział Kadr - wniosek wystawiony przez pracownika trafia do zatwierdzenia przez przełożonego. Następnie kierowany jest do akceptacji przez kierownika wyższego szczebla, a potem do zatwierdzenia przez dyrektora. Po jego akceptacji trafia do zatwierdzenia przez Dział kadr.
  • Pracownik -> Przełożony - wniosek wystawiony przez pracownika trafia do zatwierdzenia przez przełożonego. Po zatwierdzeniu lub odrzuceniu kończy swój obieg w systemie. Dział kadr nie akceptuje wniosków, ale ma możliwość ich podglądu.

Krok 1

W celu zmiany typu obiegu dokumentów, wybierz sekcję "Konfiguracja" z menu bocznego, a następnie kafelek "Konfiguracja Urlopy"Krok 2

Kliknij w przycisk "Zmień" znajdujący się przy pozycji "Typ obiegu" w zakładce "Obieg dokumentu" i wybierz właściwy obieg dokumentówKrok 3

Jeżeli wybrany typ obiegu zawiera krok akceptacji przez dyrektora, wskaż osobę, która będzie zatwierdzała wnioski po akceptacji przełożonego.