Cennik
Wprowadź liczbę pracowników
Rozliczenie:
Moduły:
Pakiet 20 pracowników
Cena za jednego 4 PLN /m-c
Cena netto pakietu:
miesięcznie 90 PLN
kwartalnie 270 PLN

Odpowiedzi na najczęstsze pytania:Czy do limitu wliczane są również konta byłych pracowników?
Nie, limit kont pracowników dotyczy jedynie aktywnych kont. Nie stosujemy ograniczeń odnośnie liczby kont byłych pracowników. Konta, które zostały zablokowane (pracownik zakończył współpracę), ponownie wracają do puli kont do wykorzystania w ramach limitu.
Jak skorzystać z okresu testowego Urlopek.pl?
Każdy nowo zarejestrowany użytkownik Urlopek.pl przez 21 dni ma możliwość bezpłatnego testowania aplikacji. Opcja ta dostępna jest dla wszystkich pakietów i uruchamiana automatycznie. W celu dalszego korzystania z usługi (po okresiem testowym), należy w panelu wprowadzić dane do faktury lub powiadomić nas o tym. Użytkownik w każdym momencie trwania okresu testowego może zrezygnować z dalszego korzystania z aplikacji.
Czy możliwa jest późniejsza zmiana pakietu na wyższy?
Każdy użytkownik ma możliwość zmiany pakietu na wyższy w trakcie trwania okresu abonamentowego. Wystarczy przesłać do nas dyspozycję zmiany na adres pomoc@urlopek.pl. Wyższy pakiet zostanie aktywowany po dokonaniu dopłaty do wartości wyższego abonamentu (kwota dopłaty wyliczona zostanie z uwzględnieniem wartości opłaconego już abonamentu oraz liczby dni pozostałych do końca trwania abonamentu).
W jaki sposób zapłacić za korzystanie z aplikacji?
Ceny pakietów uzależnione są od liczby pracowników, którzy będą korzystać z aplikacji. Na adres e-mail podany w trakcie rejestracji przesłana zostania faktura proforma wraz z wszystkimi danymi dotyczącymi płatności. Płatność należy uregulować dokonując przelewu bankowego na wskazany numer konta. Faktura VAT zostanie wysłana pocztą po zaksięgowaniu wpłaty.
Kiedy i jak podać dane do faktury VAT?
Dane firmy do faktury VAT należy wprowadzić w panelu Ustawienia konta Działu kadr. Należy tego dokonać najpóźniej w ostatnim dniu okresu testowego. Na ich podstawie zostanie wystawiona faktura proforma oraz faktura VAT.
Jakie wymagania techniczne powinien spełniać sprzęt by korzystać z Urlopek.pl?
Do pełnego korzystania z systemu Urlopek.pl potrzebny jest komputer z dostępem do internetu i zainstalowaną aktualną przeglądarką internetową (IE, Chrome, Safari, Firefox, Opera).
Testuj za darmo przez 21 dni
+ 48 572 581 991 Masz jakieś pytania? biuro@urlopek.pl