Urlopek.pl to teraz . Zapraszamy na naszą nową stronę HRnest.pl
Delegacje dowiedz się więcej
System Urlopek.pl wyposażony jest w opcjonalny moduł "Delegacje". Umożliwia on kompleksowe rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych oraz wystawianie Poleceń wyjazdu służbowego - dokumentów poprzedzających podróż biznesową.

Moduł dostępny jest na życzenie klienta. Jeśli są Państwo zainteresowani naszym rozwiązaniem, prosimy o kontakt w celu poznania dalszych szczegółów.

Rozliczenie delegacji

Moduł Delegacje systemu Urlopek.pl pozwala na pełne rozliczenie delegacji krajowych i zagranicznych tj.:
  • określenie podstawowych danych podróży - dat wyjazdu, celu podróży, środka lokomocji oraz typu delegacji (krajowa/zagraniczna)
  • rozliczenie zaliczek
  • rozliczenie podróży pojazdem prywatnym (tzw. kilometrówka)
  • rozliczenie kosztów na podstawie rachunków/faktur (samolot, taxi, hotel, pociąg itp.)
  • rozliczenie diet krajowych i zagranicznych
  • rozliczenie ryczałtów (noclegi, dojazd środkami komunikacji miejskiej)
  • rozliczenie kursowe
  • wygenerowanie podsumowania kosztów i rozliczenia z pracownikiem
Przygotowanie dokumentu rozliczenia delegacji w systemie Urlopek.pl jest bardzo proste i intuicyjne.
Pracownik po powrocie z podróży przygotowuje wstępne rozliczenie tj. wprowadza podstawowe dane delegacji (lub system kopiuje je automatycznie, jeśli wcześniej wystawione zostało Polecenie wyjazdu służbowego) , a następnie dokonuje rozliczenia podróży pojazdem prywatnym (jeśli miała miejsce) i wprowadza do systemi rachunki i faktury wraz z ich skanami. Tak przygotowany dokument przekazywany jest do Działu kadr lub osoby rozliczającej w celu finalnego rozliczenia delegacji.

Polecenie wyjazdu służbowego

Polecenie wyjazdu służbowego to dokument wystawiany przed podróżą biznesową. Określa on cel podróży, miejsce i daty oraz środek lokomocji. Dodatkowo pracownik może przy jego pomocy wnioskować o zaliczkę.
Dokument przechodzi ścieżkę zatwierdzania: Pracownik -> Przełożony -> Dział kadr. Zaakceptowane Pozwolenie wyjazdu służbowego służy jako dokument bazowy do wygenerowania rozliczenia delegacji.
Przy wystawianiu dokumentu pracownik może również wskazać wartość, walutę i formę zaliczki na poczet kosztów delegacji.
Zapytaj o więcej szczegółów
+ 48 572 581 991 Masz jakieś pytania? biuro@urlopek.pl