Kontakt napisz do nas
+48 519 827 171
+48 572 581 991
Pon.-pt.: 9:00 - 17:00
Dane firmy:
HRnest Sp. z o.o. (dawniej ProBusiness Solutions Marek Jereczek) z siedzibą w Gdańsku ul. Jana Heweliusza 11, 80-890 Gdańsk
wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w
Gdańsku, nr KRS: 0000723806, NIP: 5833293000,
REGON: 369734182, kapitał zakładowy: 40.000 zł