Urlopy dowiedz się więcej
Gwarantujemy bezpłatne wsparcie przy uruchomieniu systemu.

Wnioski urlopowe

System Urlopek.pl obsługuje najpopularniejsze rodzaje wniosków:
 • urlop wypoczynkowy
 • urlop na żądanie
 • urlop okolicznościowy
 • opieka nad dzieckiem
 • urlop bezpłatny
 • dzień wolny za święto
 • urlop macierzyński
 • urlop ojcowski
 • urlop rodzicielski
 • urlop na poszukiwanie pracy
 • i inne
Istnieje możliwość uruchomienia innych typów wniosków urlopowych.
Wypełnienie wniosku w systemie Urlopek.pl jest bardzo proste i wolne od zbędnej biurokracji. Pracownik musi jedynie wybrać rodzaj urlopu i wprowadzić zakres dat, jaki ma obejmować wniosek. Liczba dni urlopu zostanie wyliczona przez system, który automatycznie skontroluje dostępny dla pracownika limit. Dla każdego wniosku można również wskazać zastępstwo na czas urlopu oraz wprowadzić komentarz.

Uzupełniony wniosek urlopowy po jednym kliknięciu myszką zostanie przesłany do akceptacji przełożonego. Następnie, w zależności od ustawionej ścieżki obiegu dokumentu, trafi do działu kadr lub akceptacji przez przełożonego 2-go stopnia. O zaistniałym fakcie wszystkie zainteresowane strony zostaną powiadomione e-mailem.
Przepisy Kodeksu pracy nie określają formy, w jakiej powinny być składane wnioski urlopowe. Kwestia ta powinna zostać uregulowana na szczeblu przepisów wewnątrzzakładowych. [...] Formalnie nie ma zatem przeciwwskazań aby pracodawca uregulował zasady udzielania urlopów wypoczynkowych wprowadzając elektroniczny system obiegu wniosków urlopowych.
źródło: kadry.abc.com.pl

Planowanie urlopu

System Urlopek.pl posiada wbudowany przejrzysty grafik urlopowy dla całej firmy. Pozwala on w czytelny sposób kontrolować wykorzystanie urlopów w poszczególnych działach firmy.
Urlopek.pl to przystępne i wygodne narzędzie do kontroli obecności członków zespołu. Można je wykorzystać przy planowaniu różnego rodzaju spotkań, projektów czy wyjazdów służbowych.
Dostęp do grafiku posiadają wszyscy pracownicy w firmie. Mogą oni tworzyć swój własny plan urlopów, mając przed oczami podgląd planów swoich współpracowników.

Elektroniczny obieg dokumentów

Każdy wypełniony wniosek przechodzi określoną ścieżkę akceptacji. Najpierw trafia do przełożonego, który może go zatwierdzić lub odrzucić, a następnie do przełożonego 2-go stopnia, dyrektora lub działu kadr – w zależności od wybranej ścieżki obiegu.
Użytkownik jest na bieżąco informowany o aktualnym statusie wniosku.
System umożliwia modyfikację ścieżki obiegu dokumentu w zależności od potrzeb danej firmy.

Raporty i zestawienia

Urlopek.pl posiada mechanizm generowania raportów. Na życzenie Użytkownika może zostać sporządzone m.in. zestawienie wystawionych wniosków urlopowych czy tabela wykorzystania limitów urlopowych w wybranym okresie.
Każdy z raportów zawiera rozbudowany system filtrów. Dzięki temu Użytkownik za pomocą kilku kliknięć myszką może uzyskać interesujące go szczegółowe dane.
Wszystkie raporty można w prosty sposób wyeksportować do Excela.

Funkcjonalność systemu Urlopek.pl

 • obsługa wielu typów wniosków m.in.: urlop wypoczynkowy, wypoczynkowy na żądanie, urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, zwolnienie lekarskie, urlop na poszukiwanie pracy, praca z domu, wolne za nadgodziny, rejestracja nadgodzin, delegacja, urlop szkoleniowy
 • możliwość modyfikowania listy obsługiwanych wniosków
 • responsywność - możliwość korzystania z aplikacji przy pomocy komputera stacjonarnego, laptopa, tabletu, urządzeń mobilnych
 • dwie wersje językowe: polska i angielska dla kont pracowników i konta działu kadr
 • kilka typów obiegu dokumentu np. pracownik -> przełożony -> dział kadr lub pracownik -> przełożony -> przełożony 2-go stopnia -> dział kadr
 • obsługa pracowników zatrudnionych w pełnymi i niepełnym wymiarze godzin
 • możliwość wystawiania wniosków godzinowych (na niepełny dzień)
 • możliwość cofania wniosków do skorygowania przez pracownika
 • obsługa pracowników na umowie o pracę, zleceniu, kontraktowych
 • opcja zbiorczego tworzenia kont pracowników przy pomocy pliku Excela
 • opcja zbiorczego dodawania limitów urlopowych przy pomocy pliku Excela
 • obsługa proporcjonalnego limitu urlopowego dla pracowników rozpoczynających pracę
 • możliwość ustawiania limitów urlopowych na niepełny dzień
 • przejrzyste raporty z opcją filtrowania, które można wyeksportować do Excela
 • planer urlopowy w formie kalendarza w ujęciu miesięcznym i rocznym
 • możliwość eksportu planu urlopowego do Excela
 • eksport planów i zrealizowanych nieobecności do formatu iCal
 • eksport danych urlopowych do programów kadrowych m.in. Symfonia Kadry i Płace, Comarch Erp Optima, Enova
 • możliwość modyfikacji i dostosowania eksportu danych do innych programów kadrowo-płacowych (na życzenie)
 • podgląd listy nieobecnych osób w panelu głównym aplikacji
 • możliwość generowania raportu z wykorzystaniem limitów urlopowych dla działów/pracowników
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników wraz z rejestracją nadgodzin
 • powiadomienia mailowe o zmianach we wnioskach - wysyłane do pracownika, przełożonego oraz działu kadr i zastępcy przy włączonej opcji
Zapytaj o więcej szczegółów
+ 48 572 581 991 Masz jakieś pytania? biuro@urlopek.pl