Urlopek.pl to teraz . Zapraszamy na naszą nową stronę HRnest.pl
Urlopy Dowiedz się więcej
Gwarantujemy bezpłatne wsparcie przy wdrożeniu systemu.

Wnioski urlopowe

System Urlopek.pl obsługuje najpopularniejsze rodzaje wniosków:
 • urlop wypoczynkowy
 • urlop na żądanie
 • urlop okolicznościowy
 • opieka nad dzieckiem
 • urlop bezpłatny
 • dzień wolny za święto
 • urlop macierzyński
 • urlop ojcowski
 • urlop rodzicielski
 • urlop na poszukiwanie pracy.
Istnieje możliwość dodania innych typów wniosków urlopowych.
Wypełnienie wniosku w systemie Urlopek.pl jest proste – pracownik wybiera rodzaj urlopu i wprowadza daty. System sam wylicza liczbę dni urlopu i sprawdza dostępny dla pracownika limit. W razie potrzeby dla każdej planowanej nieobecności można wskazać zastępstwo oraz dodać komentarz.

Uzupełniony wniosek przesyłany jest do akceptacji przełożonego i działu kadr. O każdej zmianie statusu wniosku w systemie osoby zainteresowane powiadamiane są e-mailem, dzięki czemu wszyscy są zawsze na bieżąco.
Przepisy Kodeksu pracy nie określają formy, w jakiej powinny być składane wnioski urlopowe. Kwestia ta powinna zostać uregulowana na szczeblu przepisów wewnątrzzakładowych. [...] Formalnie nie ma zatem przeciwwskazań aby pracodawca uregulował zasady udzielania urlopów wypoczynkowych wprowadzając elektroniczny system obiegu wniosków urlopowych.
źródło: kadry.abc.com.pl

Planowanie urlopu

Urlopek.pl umożliwia zarządzanie wykorzystaniem urlopów przy pomocy przejrzystego grafiku, obejmującego wszystkie działy firmy.
Urlopek.pl pozwala na wygodną kontrolę obecności pracowników, niezbędną do sprawnego planowania projektów czy wyjazdów służbowych.
Dostęp do grafiku mają wszyscy pracownicy firmy, dzięki czemu mogą odpowiednio dopasowywać swoje plany urlopowe.

Elektroniczny obieg dokumentów

Każdy wniosek przechodzi określoną przez Ciebie ścieżkę akceptacji i na każdym etapie może być zatwierdzony bądź odrzucony.
O każdej zmianie statusu wniosku w systemie pracownik powiadamiany jest e-mailem.
Raz zdefiniowaną ścieżkę obiegu dokumentów można dowolnie zmieniać w zależności od potrzeb.

Raporty i zestawienia

Urlopek.pl pozwala generować dowolne raporty dotyczące wniosków lub wykorzystania limitów urlopowych w danym okresie.
Wygenerowane raporty można dowolnie filtrować, by na bieżąco wyłuskiwać potrzebne dane.
Wszystkie raporty można łatwo eksportować do Excela.

Funkcje systemu Urlopek.pl

 • obsługa wielu typów wniosków, m.in.: urlop wypoczynkowy, wypoczynkowy na żądanie, urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem, urlop bezpłatny, urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop rodzicielski, urlop wychowawczy, zwolnienie lekarskie, urlop na poszukiwanie pracy, praca z domu, wolne za nadgodziny, rejestracja nadgodzin, delegacja, urlop szkoleniowy;
 • możliwość modyfikowania listy obsługiwanych wniosków;
 • pełna responsywność - z aplikacji możesz korzystać na dowolnym urządzeniu mobilnym;
 • dwie wersje językowe: polska i angielska;
 • kilka typów obiegu dokumentu, np. pracownik -> przełożony -> dział kadr lub pracownik -> przełożony -> przełożony 2-go stopnia -> dział kadr;
 • obsługa pracowników zatrudnionych w pełnymi i niepełnym wymiarze godzin;
 • możliwość wystawiania wniosków godzinowych (na niepełny dzień);
 • możliwość cofania wniosków do skorygowania przez pracownika;
 • obsługa pracowników na umowie o pracę, zleceniu, kontraktowych;
 • opcja zbiorczego tworzenia kont pracowników przy pomocy pliku Excela;
 • opcja zbiorczego dodawania limitów urlopowych przy pomocy pliku Excela;
 • obsługa proporcjonalnego limitu urlopowego dla pracowników rozpoczynających pracę;
 • możliwość ustawiania limitów urlopowych na niepełny dzień;
 • przejrzyste raporty z opcją filtrowania, które można wyeksportować do Excela;
 • planer urlopowy w formie kalendarza w ujęciu miesięcznym i rocznym;
 • możliwość eksportu planu urlopowego do Excela;
 • eksport planów i zrealizowanych nieobecności do formatu iCal;
 • eksport danych urlopowych do programów kadrowych m.in. Symfonia Kadry i Płace, Comarch Erp Optima, Enova;
 • możliwość modyfikacji i dostosowania eksportu danych do innych programów kadrowo-płacowych (na życzenie);
 • podgląd listy pracowników nieobecnych w panelu głównym aplikacji;
 • możliwość generowania raportu z wykorzystaniem limitów urlopowych dla całych działów i poszczególnych pracowników;
 • ewidencjonowanie czasu pracy pracowników wraz z rejestracją nadgodzin;
 • powiadomienia e-mailowe o zmianach we wnioskach - wysyłane do pracownika, przełożonego oraz działu kadr i zastępcy (opcjonalnie).
Zapytaj o więcej szczegółów
+ 48 572 581 991 Masz pytania? biuro@urlopek.pl