Nowy wniosek

Monika Nowak [Nr ewid.: K002 ]

księgowa / Księgowość

do
 
Razem godzin urlopu: 8

Wykorzystanie urlopu:

Urlop wypoczynkowy

Rok Limit
[dni]
Do wykorzystania
[dni] w tym: nż [dni]
2016 26 0 0
2017 26 0 0
2018 20 8 4
Razem: 8