Rozliczenie dokumentu

Rozliczenie delegacji nr: RD00013
Status: Przekazany do dalszego rozliczenia

Nowak Monika [K002]

księgowa / Księgowość

2015-11-18

PWS00007

 

2015-07-03

Krajowa

Wyjazd służbowy:
2015-07-03
08:00
2015-07-03
16:01
Polska
Warszawa
spotkanie z klientem
samochód służbowy
Zaliczka:
200,00
PLN
gotówka
Tak
0,00
PLN
gotówka
Nie
Rozliczenie podróży pojazdem prywatnym

Lp. Wyjazd Przyjazd Środek transportu Liczba KM Stawka PLN/KM Wartość
Miasto Data Godzina Miasto Data Godzina
Brak pozycji
Miasto wyjazdu Data Godzina Miasto przyjazdu Data Godzina Środek transportu Liczba KM
    


---


Rozliczenie kosztów delegacji - rachunki, faktury

Lp. Numer rachunku Opis Kategoria Waluta Wartość brutto Płatność
1 036345 rachunek Inne PLN 20,00 karta paliwowa
RAZEM (PLN)0,00 (20,00 - z płatnościami firmy)
Numer rachunku Opis Kategoria Waluta Wartość brutto Płatność

Rozliczenie diet

Czas podróży - Delegacja krajowa: 0 dni, 8:01 godzin.

Lp. Liczba dni Liczba godz. Stawka diety Waluta Wyżywienie Liczba śniadań Liczba obiadów Liczba kolacji Liczba dni w szpitalu Ekwiwalent pieniężny Wartość diety
1 1 8,00 30,00 PLN brak 0 0 0 0 0,00 45
RAZEM (PLN)45,00
Dieta dla kraju Liczba dni Liczba godz. Bezpłatne wyżywienie Liczba dni w szpitalu Ekwiwalent pieniężny
L. śniadań L. obiadów L. kolacji

Rozliczenie ryczałtów

Lp. Rodzaj ryczałtu Kraj Liczba diet/dób Mnożnik Stawka (D/L) Baza stawki Waluta Wartość ryczałtu
Brak pozycji
Rodzaj ryczałtu Kraj Liczba dób/diet

Podsumowanie:

Wyszczególnienie Waluta Wartość w walucie    Wartość w PLN
 
Podróże pojazdem prywatnym0,00
PLN0,000,00
 
Koszty delegacji - rachunki, faktury0,00
PLN0,000,00
 
Diety45,00
PLN45,0045,00
 
Ryczałt za nocleg, przejazdy0,00
 
Łączny koszt delegacji45,00
 
Wypłacona zaliczka200,00
 
Do wypłaty pracownikowi-155,00
Kursy

Waluta Kurs zaliczki Kurs rozliczenia delegacji
Brak pozycji
Waluta Kurs
zaliczki rozliczenia delegacji
    


---

Załączniki

Brak pozycji

Plik
Opis
Format pliku: .jpg, .jpeg, .png, .tif, .pdf
Długość nazwy pliku: max. 25 znaków
Max. rozmiar pliku: 1,5MB